Què és Fiction Express

És la plataforma online de lectura interactiva per a escoles amb una metodologia única: fer als alumnes partícips en la creació de les històries.

Per veure més detalls mira la web

Accés gratuït durant 3 mesos
només per escoles

Començar

Registre exclusiu per a professors