Política de privacitat

Protegir la seva privacitat és important per a nosaltres. Esperem que la següent política de privacitat ("Política de privacitat") l'ajudi a comprendre com recopilem, usem i salvaguardem la informació personal que ens proporciona a través del lloc web de Fiction Express (el "Lloc").

Fiction Express Education SL (la "Companyia", "Fiction Express" o "nosaltres") es compromet a fer que el seu ús del Lloc sigui fàcil i agradable. Prengui's un moment per llegir la següent Política de privacitat per determinar com es realitzarà el tractament de les seves dades personals a mesura que fa ús complet del nostre Servei. En utilitzar el Lloc, o en proporcionar la informació sol·licitada pel Lloc, o en continuar utilitzant el Lloc després de tenir l'oportunitat de revisar aquesta Política de privacitat, vostè està d’acord a acceptar els termes de la nostra Política de privacitat i el nostre ús de la informació que recopilem. Si no està d'acord amb els termes d'aquesta Política de privacitat, no utilitzi el Lloc.

Fiction Express es reserva el dret de modificar aquesta Política de privacitat en qualsevol moment i notificarem als usuaris registrats. El seu ús del Lloc després de qualsevol modificació, com a usuari registrat o nou visitant del Lloc, constitueix la seva acceptació d'estar subjecte a aquesta Política de Privacitat segons es modifiqui.

En la present Política de privacitat, informarem sobre el tractament de les dades que realitza Fiction Express en la prestació dels seus Serveis com a part d'un projecte escolar en qualitat de Responsable del Tractament a l'efecte de proporcionar una subscripció de prova dels Serveis.

Així mateix, Fiction Express podrà realitzar el tractament de dades personals en nom i per compte de l'escola (“Escola”) en qualitat d'Encarregat del Tractament per a això posem a la seva disposició aquí el corresponent Annex d'Encarregat de Tractament (“DPA”).

Consorcis. Llicències especials

Existeixen projectes específics els usuaris dels quals s'atenen a la seva pròpia política de privacitat:

1. Identitat del Responsable de tractament

Fiction Express actuarà com a Responsable del Tractament respecte d'algunes dades personals que s'indicaran a continuació. A aquest efecte, la informació de Fiction Express com a Responsable del Tractament és la següent:

 • Responsable del tractament: Fiction Express Education SL
 • NIF: B65689804
 • Dirección: Avinguda Diagonal 532, Planta 2, 08006 Barcelona
 • Contact: privacy@fictionexpress.com

2. Dades recollides, finalitats, base legal i termini de conservació

Quan una Escola se subscriu a Fiction Express, des d'una perspectiva de protecció de dades, Fiction Express és responsable de les dades de contacte de l'escola, el contracte de facturació i les dades de l'administrador de involucrats durant el registre i la gestió de la nostra relació amb l'Escola, les dades proporcionades durant la fase de configuració del compte i necessàries per a la gestió correcta durant el període de la subscripció de prova.

a) Dades personals

Per registrar-se i participar com a membre de Fiction Express, li demanem a l'escola que proporcioni els següents detalls ("Dades de contacte de l'Escola") d'un representant de l'escola (a partir d'ara, "Administrador de recursos") en aquest enllaç Registre escola.

 • Nom i cognom, càrrec, adreça de correu electrònic
 • Nom d'usuari i contrasenya
 • Referència (com ens va conèixer)
 • Nom, adreça de l'escola dirección de la escuela i número de telèfon
 • Datos de facturación, datos de contacto de facturación (nom complet i correu electrònic)

b) Finalitats

Utilitzem aquestes dades per gestionar la relació contractual amb l'Escola des de Fiction Express i proporcionar els nostres Serveis de subscripció de prova de manera eficient, així com realitzar les labors administratives i de facturació inherents al Servei que poguessin correspondre.

Sense perjudici de l'anterior, una vegada finalitzi el període de prova, aplicarà el Contracte de servei per escrit signat per totes dues parts que Fiction Express enviarà a l'Escola al moment de la inscripció i abans del començament del servei.

c) Base legal del tractament

La base legal que disposa Fiction Express per realitzar el tractament de les dades és la relació contractual amb l'Escola, sense perjudici del que es disposa en la secció 4 relativa a les “Comunicacions Comercials” la base legal de les quals és el consentiment exprés de la persona de contacte de l'escola.

d) Conservació

Conservem aquestes dades personals durant la relació contractual i posteriorment les guardem en un arxiu de suport segur durant els terminis legals corresponents a l'efecte de respondre enfront de qualsevol responsabilitat legal, fiscal i administrativa que es pogués derivar de la relació contractual.

3. Accessos i comunicació de dades a tercers

Fiction Express informa, que amb la finalitat de complir les finalitats descrites anteriorment podrà compartir les dades personals indicades en l'apartat 2 a) amb els nostres proveïdors de serveis externs per proporcionar els serveis que indiquem a continuació:

 • Rocket Science Group Mailchimp (Estats Units), proveïdor de serveis de mailing. Mailchimp es troba fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) en països que poden no oferir garanties generals adequades per a la protecció de dades personals. No obstant això, Mailchimp proporciona les Clàusules Contractuals Tipus de la Comissió Europea oferint les garanties adequades. Pot consultar les Clàusules Contractuals Tipus a: Mailchimp, Data Processing Addendum.
 • Zoho Corporation (Estats Units), proveïdor de serveis de CRM. Zoho es troba fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) en països que poden no oferir garanties generals adequades per a la protecció de dades personals. No obstant això, Zoho proporciona les Clàusules Contractuals Tipus de la Comissió Europea oferint les garanties adequades. Pot consultar les Clàusules Contractuals Tipus a: ZOHO, Data Processing Addendum.
 • Sentry Inc (Estats Units), servicio de seguimiento de errores. Sentry se encuentran fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) en países que pueden no ofrecer garantías generales adecuadas para la protección de datos personales. Sin embargo, Sentry ha proporciona las Cláusulas Contractuales Tipo de la Comisión Europea ofreciendo las garantías adecuadas. Puede consultar las Cláusulas Contractuales Tipo en: https://sentry.io/legal/dpa/1.0.0/#data-transfers.
 • Amazon Web Services (Irlanda), servei de hosting. Pot consultar el Contracte d'Encarregat del Tractament a: AWS GDPR Data Processing Addendum
 • Hotjar és una eina d’anàlisi web que permet recopilar dades sobre la interacció dels visitants en un lloc web, mitjançant mapes de calor, gravacions de sessions i enquestes, oferint informació valuosa per analitzar i optimitzar l’experiència de l’usuari. Hotjar està ubicat a la Unió Europea (UE). La companyia té la seva seu a Malta, que és un país membre de la UE. Hotjar garanteix la seguretat de les dades transferides. L’empresa implementa mesures de seguretat robustes per protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades recopilades. A més, compleix amb els estàndards de privacitat i protecció de dades establerts per la normativa de la Unió Europea, com el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR, per les seves sigles en anglès). Podeu consultar les Clàusules Contractuals Tipus a: Hotjar Data Processing Agreement
 • Autors. Quan una Escola ens sol·licita que fem això, compartim amb els nostres autors el nom de l'Administrador de Recursos i de l'Escola, per permetre que els nostres autors es comuniquin amb ells per compartir un temps amb ell i els estudiants.
 • Altres empreses del Grup Fiction Express per gestionar la prestació del servei, fins comptables i d'informes, analitzar i millorar els nostres serveis i atenció al client.
 • Tercer professionals amb els quals hem de compartir informació per investigar sospites de frau, assetjament o altres violacions de qualsevol llei, norma o reglament, o polítiques del lloc web.
 • Distribuïdor autoritzat de Fiction Express sota les característiques segons Annex I del present document.
 • Inversor/comprador. Fiction Express podrà compartir les dades de caràcter personal, a més d'amb les empreses integrants del grup, amb qualsevol empresa interessada a comprar o que compri Fiction Express o una part del seu negoci i, en conseqüència, donar accés a qualssevol auditors nacionals o internacionals per dur a terme el seu “due diligence” sempre que aquest tractament sigui indispensable per a la consecució satisfactòria de l'operació mercantil. Tal com s'indica en l'article 21 LOPDGDD, si l'operació no es completés, les dades hauran de ser immediatament suprimides per l'entitat receptora.

4. Comunicacions comerciales

Si el representant de l'Escola accepta rebre les nostres comunicacions comercials, podem enviar-les a través de:

 • Correu elèctronic/Correu elèctronic transaccional: totes les notícies sobre nous llibres i noves característiques o comunicacions generals es realitzaran mitjançant correu electrònic.
 • Correu postal: eventualment, podem enviar cartes a les escoles, volants o qualsevol informació que es consideri interessant per a les escoles, els pares i/o els estudiants relacionats amb el nostre Servei.

Si més tard aquest representant no desitgés rebre informació comercial sobre nosaltres, és possible donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@fictionexpress.com indicant la voluntat de deixar de rebre comunicacions comercials; fent clic en l'enllaç per cancel·lar la subscripció en les nostres comunicacions per correu electrònic o optant per no participar-hi des del panell d'usuari (Preferències d'e-mail). Recordi que l'exclusió voluntària de tots els correus electrònics significa que mai podrem comunicar-nos amb vostè i que la seva experiència amb el recurs podria no ser la desitjada.

5. Seguretat

A Fiction Express, el nostre Lloc segur certificat sota un protocol https. seguim els estàndards generalment acceptats de la indústria per protegir la informació personal que se'ns envia, tant durant la transmissió com una vegada que la rebem. No obstant això, cap mètode de transmissió per Internet o mètode d'emmagatzematge electrònic és 100% segur. Per tant, tot i que ens esforcem per utilitzar mitjans comercialment acceptables per protegir la informació personal, no podem garantir la seva seguretat absoluta.

La informació del compte per als subscriptors de Fiction Express està protegida amb contrasenya perquè només els subscriptors tinguin accés a aquesta informació personal. Els subscriptors poden editar la informació del seu compte en el panell d'usuari en el Lloc.

Li recomanem que no divulgui la seva contrasenya a ningú. És responsabilitat seva assegurar-se que els estudiants en el seu centre mantinguin les seves contrasenyes segures. Fiction Express no té accés a la contrasenya ni a les dades dels seus estudiants i mai li demanarem la contrasenya en una trucada telefònica no sol·licitada o en un correu electrònic no sol·licitat. També recordi (i recordi als seus estudiants) tancar la sessió del seu compte Fiction Express i tancar la finestra del navegador quan hagi acabat les seves activitats quan utilitzi una ordinador públic. Això és per garantir que altres no puguin accedir a la seva informació personal i/o correspondència si comparteix un ordinador amb una altra persona o si està usant un ordinador en un lloc públic com una biblioteca.

6. Drets de l'interessat

Els administradors de recursos i tots els contactes escolars, com a interessats, tenen els següents drets sota les lleis de protecció de dades en relació amb les seves dades personals:

 • Sol·licitar accés a les seves dades personals (comunament conegut com a "sol·licitud d'accés de l'interessat"). Això li permet rebre una còpia de les dades personals que tenim sobre vostè i verificar que les processem legalment.
 • Sol·licitar la correcció de les dades personals que tenim sobre vostè. Això li permet corregir les seves dades incompletes o inexactes que tenim, encara que és possible que necessitem verificar la precisió de les noves dades que ens proporcionen.
 • Sol·licitar l'esborrat de les seves dades personals. Això li permet sol·licitar-nos que eliminem o traiem dades personals quan no hi hagi una bona raó perquè continuem tractant-les. També té dret a sol·licitar-nos que eliminem o traiem les seves dades personals quan hagi exercit amb èxit el seu dret a oposar-se al tractament (veure a continuació), on puguem haver tractat la seva informació il·legalment o on se'ns sol·liciti que esborrem les seves dades personals per complir amb la llei local. No obstant això, tingui en compte que és possible que no sempre puguem complir amb la seva sol·licitud d'esborrat per raons legals específiques que seran notificades, si correspon, en el moment de la seva sol·licitud.
 • Objectar el tractament de les seves dades personals quan depenem d'un interès legítim (o d'un tercer) i hi ha alguna cosa sobre la seva situació particular que li fa voler oposar-se al tractament en aquest àmbit, en considerar que poden impactar en els seus drets i llibertats. També té dret a objectar on tractem les seves dades personals amb finalitats de màrqueting directe. En alguns casos, podem demostrar que tenim motius legítims convincents per tractar la seva informació que anul·len els seus drets i llibertats.
 • Sol·licitar restricció de tractament de les seves dades personals. Això li permet demanar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades personals en els següents escenaris: (a) si vol que establim la precisió de les dades; (b) quan el nostre ús de les dades és il·legal però no volen que les esborrem; (c) on ens necessiten per mantenir les dades, fins i tot si ja no les necessitem, ja que ho necessiten per establir, exercir o defensar reclams legals; o (d) s'ha oposat al nostre ús de les seves dades, però necessitem verificar si tenim motius legítims per usar-les.
 • Sol·licitar la transferència de les seves dades personals o a un tercer (dret a la portabilitat de les dades). Li proporcionarem, o a un tercer que hagi triat, les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i llegible per màquina. Tingui en compte que aquest dret només s'aplica a informació automatitzada que ja ens va proporcionar inicialment juntament amb el seu consentiment perquè usem la informació o on la usem per realitzar un contracte amb vostè.
 • Retirar el consentiment en qualsevol moment en el qual depenguem del consentiment per realitzar el tractament de les seves dades personals. Tanmateix, això no afectarà el tractament que es requereix per a l'execució del contracte amb Fiction Express o per als nostres interessos legítims, ni la legalitat de qualsevol tractament realitzat abans que retiri el seu consentiment. Si retira el seu consentiment, és possible que no puguem proporcionar-li uns certs productes o serveis. L'informarem si aquest és el cas en el moment en què retiri el seu consentiment.

Així mateix, podrà presentar una reclamació davant una autoritat de control, i en particular, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present Política de Privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa aplicable.

Els drets abans esmentats poden ser efectius contactant-nos a privacy@fictionexpress.com. Podrem sol·licitar una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent per verificar-ne la identitat a l'efecte de processar la sol·licitud de drets.

ANNEX 1

Socios distribuidores

Quan un Soci Distribuïdor se subscriu a Fiction Express per a la gestió de comptes, des de la perspectiva de la protecció de dades, Fiction Express actua com a Responsable del Tractament de les dades personals del Soci Distribuïdor, dades de contacte de la/es escola/es, el contacte de facturació i dels recursos involucrats durant el registre i la gestió de la nostra relació amb el Distribuïdor i l'escola, i les dades proporcionades durant la fase de configuració del compte i necessàries per a la gestió correcta durant el període de la subscripció (és a dir, som "Responsable del Tractament").

a) Dades personals recopilades i finalitat

Amb la finalitat de registrar-se i participar com a Soci Distribuïdor de Fiction Express, li demanem al Soci Distribuïdor que proporcioni les següents dades personals: nom i cognom, e-mail, contrasenya, telèfon, estat/província.

 • Nom i cognom, càrrec, adreça de correu electrònic
 • Nom de usuario i contrasenya
 • Referencia (com ens va conèixer)
 • Nom, adreça de l'escola i número de telèfon
 • Dades de facturació, dades de contacte de facturació (nom complet i correu electrònic)

Aquestes dades són recaptades amb la finalitat de gestionar la relació contractual i procedir a la facturació dels Serveis prestats.

b) Base legal

Utilitzem les Dades de contacte del Soci Distribuïdor per gestionar la relació contractual i proporcionar els nostres serveis de manera eficient i per obtenir més informació sobre la/es escola/es per vendre la llicència completa de Fiction Express l'any que ve.

- Última actualització: febrer 2021 -